มูลนิธิชัยพัฒนา ร้านภัทรพัฒน์สาขาตลาดนางเลิ้ง

มูลค่า : 25,000,000 บาท