ร้านขนมเปี๊ยะ ตั้งเซ่งจั๊ว

Design by บริษัท ต้นศิลป์ สตูดิโอ จำกัด
โดย : อาจารย์ชาตรี ลดาลิลิตสกุล
มูลค่า : 25,000,000 บาท